Diamond Regresia Jel

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1

1.1.

Unvan : Kırar Kozmetik Limited Şirketi (bundan böyle “FK” olarak anılacaktır.)

Vergi No : 5561501116

Adres : Fulya Mah. Yeşilçimen Sokak Polat Tower Residence No:12/396 Şişli/İstanbul

Telefon :

Elektronik Posta :

İnternet Sitesi :

1.2.

[Alıcı bilgileri Satış Formunda yer almaktadır.]

FK Kozmetik (Kısaca “FK”) ile Alıcı bundan böyle beraber kullanıldıklarında “Taraflar”, ayrı ayrı kullanıldıklarında “Taraf” olarak anılacaktırlar.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), …. (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi üzerinden Alıcı ile FK arasında, Başvuru Formu’nda belirtilen satış kapsamında kayıt ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri, 6502 sayılı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.

ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 3.

3.1. Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri

İşbu Sözleşme kapsamında FK tarafından Alıcı’ya verilecek ürünlerin içeriği detayı İlgili ürün satın alma sayfasında belirtilmiştir.

3.2. Sözleşme Konusu Ürünün Bedeli ve Ödeme Şekli

 • Sözleşme kapsamında Alıcı’ya verilecek ürünün bedeli Satın alma sayfasında belirtilmiştir.
 • Ödemeler online sistem üzerinden yapılacaktır.

3.3. Alıcı’nın Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanımı

3.3.1. Cayma Hakkı

 • Alıcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Sözleşme bir satışın ifasına ilişkin olması nedeniyle Alıcı’nın cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.
 • Sözleşmenin imzalanma tarihinin, ürünün teslim edildiği tarihten önceki on dört günden daha yakın bir tarih olması halinde, ürünün Alıcı’ya teslim edildiği tarihten sonra FK tarafından Alıcı’ya bedel iadesi yapılmayacaktır.
 • Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın “Satın Al” seçeneğine tıklayarak çıkan sayfadaki “Ödeme Yap” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapmasını takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesini takiben satış bedelinin ödenmesiyle kurulmuş olur. Alıcı’nın cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

3.3.2. Cayma Hakkının Kullanımı

 • Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak FK’a yöneltecektir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde FK’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.
 • Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün Alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
 • Alıcı, ürünleri orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle FK’ya iade etmelidir. Her halde Alıcı ürünü iade ederken ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir.
 • FK, ürünün niteliği ve durumu itibariyle iadenin mümkün olması halinde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’ya gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Alıcı’nın ürünü satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Alıcı’ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. FK, Alıcı’nın hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.
 1.  
 • Alıcı, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

3.3.3. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar       :

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4.

 • 4.1. Alıcı, ….. numaralı telefon ile ve ….. elektronik posta adresinden FK ile irtibata geçebilecektir.
 • Alıcı, ……. internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, FK tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, FK Alıcı’ya  sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Alıcı’nın ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı FK, Alıcı’iade eder.
 • Teslimat mümkün olmazsa ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Alıcı, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Alıcı kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için FK ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de FK’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve Alıcı takip eden on beş (15) gün içinde teslimat için FK ile iletişime geçmezse Alıcının sözleşmeye aykırı davrandığından bahisle sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (FK’nın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Alıcı’nın istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) FK, Alıcı’dan aldığı bütün ödemeleri herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın her halükarda, işbu sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve FK’nın bu maliyeti Alıcı’ya yansıtma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir.
 • Alıcı, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima FK’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Alıcı’nın sunulan içeriği yalnızca açık şekilde FK’nın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Alıcı’yı herhangi bir siparişin veya sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.
 • Alıcı virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Alıcı bu internet sitesine bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Alıcı hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde Alıcı geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. FK bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde böyle bir ihlal durumunda Alıcı’nın bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.
 • FK Alıcı’nın bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.
 • FK, zaman zaman bu koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Alıcı bu internet sitesini kullandığında veya FK’dan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve koşullara bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabi olur. Koşullar veya gizlilik beyanında hukuka veya hükümetin yetkili mercilerinin kararlarına uygun olarak yapılan herhangi bir potansiyel değişim önceden Alıcı tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Alıcı’nın yasal haklarını etkilemez

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 5.

Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden görülemeyen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar’dan biri karşı Taraf’a yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir.

GİZLİLİK

MADDE 6.

FK, Katılımcı’nın hiçbir kişisel bilgisini, yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Buna karşılık Alıcı, FK’nın kendisine sunduğu Sözleşme teklifini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN SAKLANMASI ve ERİŞİM

MADDE 7.

Sözleşme FK tarafından 3 (üç) yıl süreyle saklanacaktır. Sözleşme metni Alıcı’nın talep etmesi durumunda  yukarıda 1. maddede belirtilen adresine gönderilecektir.

İMZA

MADDE 8.

İşbu sözleşme, 8 (sekiz) ana madde ve 3 (Üç) sayfadan oluşup Alıcı’nın internet sitesi üzerinden onaylamasını müteakip başvuru yapıp, FK tarafından ödeme linkinin kendisine ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girer.

EK: Bilgilendirme Metni